Stěhování, vyklízení, úklid

Lokality: Hradec Králové, Pardubice a okolí

Postup:

 • návštěva/prohlídka zdarma
 • cenová nabídka
 • stěhování/vyklízení
 • úklid (odvoz odpadu, hrubý úklid prostor)

Stěhujeme:

 • byty, domy, kanceláře apod.

Vyklízíme:

 • Pozůstalosti, byty, domy, půdy, sklepy, garáže apod.

Odhad nemovitosti

Odhad je možno použít pro:

 • dědické řízení
 • majetkové vypořádání (manželů, spoluvlastníků)
 • převod části nemovitosti na jinou osobu
 • darování

Postup:

 • Osobní jednání, návštěva nemovitosti
 • Zpracování odhadu
 • Předání hotového odhadu (2 originály včetně listu vlastnictví a katastrální mapy)

Cena:

 • Byt, pozemek: 2 000 Kč včetně DPH
 • Rodinný dům: 3 000 Kč včetně DPH
 • Odhad více nemovitostí: cena dohodou dle rozsahu odhadu

Máte zájem o službu?